WOZ-Waarde

Gemeenten stellen ieder jaar de waarde vast van onroerende zaken: de WOZ-waarde.

Bent u eigenaar van een onroerende zaak, zoals een woning of een bedrijfspand? Dan krijgt u ieder jaar een WOZ-beschikking van de gemeente met de WOZ-waarde.

Deze waarde heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting en de inkomstenbelasting.


Gemeenten bepalen de WOZ-waarde door een taxatie.
Hierbij gaat de gemeente uit van het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waardepeildatum.

WOZ in beeld

Vul hieronder de gegevens in om de WOZ-waarde van de woning op te zoeken.